Kadına Şiddete Elektronik Kepçe

İçişleri Bakanlığı, 81 ile “Kadına Şiddetle Mücadele” genelgesi gönderdi. Genelgeye göre 500 bin kolluk personeline hizmet içi eğitim verilecek. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesinin bulunması halinde delil ve belge aranmadan tedbir alınacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede Adalet Bakanlığı’nın ardından, İçişleri Bakanlığı da yeni yılla birlikte genelge yayımladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla yayınlanan  genelge 81 il valiliği, emniyet müdürlükleri, jandarma komutanlıkları ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderildi. Genelgeye göre alınacak alınacak tedbirler şöyle:

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 6284 sayılı kanun kapsamında yürütülen tüm işlemlerin il ve ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması için tek işi kadına karşı şiddetle mücadele olan idari birimler kurulacak. 500 bin kolluk personeli, aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak. Polis Akademisi Başkanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından konuya ilişkin eğitim müfredatı hazırlanacak. Kadına şiddet kolluk birimlerinde zorunlu ders olacak.

Merkezler tek çatıda

Valilikler, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini geliştirici hizmet içi eğitimler düzenleyecek, illerde oluşturulan, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme, Değerlendirme Komisyonları”nın vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili kurum amirleri ile düzenli olarak toplanması sağlanacak. Komisyon toplantılarına, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri, barolar ve benzeri kurum ve kuruluşlar davet edilecek. İl ve ilçelerde muhtarlar, rehber öğretmenler ile diğer öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere tüm kamu görevlilerine gerekli eğitimler verilecek.

Adalet Bakanlığı’nın Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Bilgi Sistemi (JABS), Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Bilgi Sistemi (POLNET), Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Şiddet Önleme Merkezleri (ŞONİM) arasında bilginin hızlı paylaşımı için ortak bir ağ kurulacak. Fiziksel şiddet barındırmasa bile şiddet olayları adli olay olarak değerlendirilecek, bu kapsamda il ve ilçelerde meydana gelen olaylar, yapılacak risk ve tehdit değerlendirmesi ile sıralı amirlere de bildirilecek. Valilikler tarafından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) 7 gün 24 saat esasına göre personel ve idari kapasiteleri artırılacak. Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması konusunda, vatandaş bilgilendirilecek. Kolluk birimlerince kullanılan, “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu” değiştirilecek. Formda acil durumun için kırmızı ve diğer renklere yer verilerek farkındalık artırılacak. Şiddet mağdurunun hayati tehlikesi varsa, talebi olup olmadığına bakılmaksızın mağdurun yaşam hakkının korunmasını sağlamak amacıyla koruyucu tedbirler alınacak. Şiddet mağduru ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetinin yapılamayacağı konusunda da gerekli tedbirler alınacak.

Ruhsatlı silaha el konulacak

Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlerin silahları kolluk güçleri tarafından alınacak ve tedbir kararı kaldırılıncaya kadar tekrar verilmeyecek. Şiddet uygulayanın geçmiş suç kayıtlarına bakılacak. Kolluk birimlerinin sorumlulukları kapsamında yapması gereken işlemlere ilişkin, “kontrol çizelgesi” hazırlanacak ve her olay için yapılan işlemler bahse konu çizelgeye uygun ve eksiksiz bir şekilde yazılarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilecek.

Şiddet uygulayana takip

Kadına yönelik şiddet kapsamında tutuklu veya hükümlü şahısların takibi için ilgili kurumlar koordineli olacak. Firar ya da tahliye sonrasında şiddet mağdurlarına yönelik koruyucu/önleyici tedbirler ivedilikle alınacak. Önleyici tedbir kararlarının yerine getirilip getirilmediği de muhakkak kolluk tarafından kontrol edilecek. Bu kontrollerde aykırılık tespit edilmesi halinde zorlama hapsine esas teşkil edecek bilgi, belge ve deliller tüm detaylarıyla toplanarak konu hakkında tutanak tutularak cumhuriyet başsavcılıkları ve ŞÖNİM’lerle yazılarak paylaşılacak. Şiddet uygulayanlar için verilen uzaklaştırma kararlarının yanı sıra bu kişiler, öfke kontrolü ile rehabilitasyon programlarına ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek. Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerin mahremiyetine ve gizliliğine özen gösterilecek, mağdur kadınların ifadeleri, kendilerini rahat hissedebilecekleri, üçüncü kişilerin bulunmadığı, fiziken uygun ortamlarda, eğitim almış kadın personel tarafından alınacak.

Elektronik kelepçe yaygınlaşacak

Şiddet failleri için, “Elektronik Kelepçe” uygulaması yaygınlaştırılacak. Belediye Kanunu gereğince büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üstü olan ilçelerde kadın konukevleri açılıp açılmadığı İçişleri Bakanlığı müfettişlerince denetlenecek.

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

+ 67 = 71