CAMİLER ÇOCUK DOLSUN

CAMİLER ÇOCUK DOLSUN

Ahlakı Kur’an Olsun”

Anne ve Babalar Yaz Kur’an kursları fevkala önemli !

Her yaz döneminde, çocuklarımızın din eğitimine katkı sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın Cami ve eğitim alanlarında düzenlediği yaz kurslarında Kur’an-ı Kerim ve dinî bilgiler öğretilmektedir. Gerek çocuklarımızın kendisiyle ve toplumla barışık iyi birer insan olarak yetişmesi, birlik ve beraberliğimiz, barış ve huzurumuz açısından din konusunda doğru ve sağlıklı bilgi edinmek, gereken yaşta din eğitimi almak, din eğitimini yeterli düzeyde, sağlıklı bir yöntemle ve içerikte verebilmek fevkalâde önemlidir.

Yaz tatiline girdiğimiz şu günlerde, ailelere önemli bir sorumluluk düşmektedir.O da yarınların aile yuvalarını kuracak çocuklarının maddî ve manevî eğitimlerini, okul döneminde elde ettikleri eğitim çizgisini devam ettirmeleri, onların bedenî ve ruhî ihtiyaçlarını gidermeleridir. Her şeyin maddi değerlerle ölçüldüğü, ahlâk, iffet, samimiyet, doğruluk gibi mefhumların yıpranmaya yüz tuttuğu günümüzde, bu kurslar daha bir önem kazanmaktadır.

Bu kurslarda çocuklarımız, Rabbimizin bizlere en büyük hediyesi olan Kur’an-ı Kerim’le kucaklaşmakta, onun sevgi pınarına dalmaktadırlar. Kur’an, onların ruh dokusudur. Ona bağlı oldukları müddetçe gönülleri huzurla dolacak, kişilikleri onun ikliminde neşvü nema (gelişme) bulacaktır. Bunun için çocuklarımıza vereceğimiz en büyük hediye, onların gönüllerini Kur’an ışığıyla aydınlatmak olacaktır. Çocuklarımız büyük bir heyecanla geldikleri bu kurslarda edindikleri kanaatlerini bir ömür boyu unutmayacaklardır.

İnsanın çocukluğunda aldığı eğitimin, hayatı boyunca onda derin etkiler bıraktığı eskiden beri bilinmekte ve ifade edilmektedir.

Çocuklarımıza, Kur’an-ı Kerim’i öğretip, prensipleriyle yetiştirmek bizlere Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazandıracak, dünya ve ahirette büyük ikramların kapılarını açacaktır.

Bu dönemde anne baba ve din görevlisinden, gördüğü tavırla, ezberlediği namaz duaları, İslâmî prensipler, Peygamberimizin hayatından kesitler ve onun güzel sözlerinden örnekler hatırlarda kalacaktır. Onlara bu dönemde sizlerin ve bizlerin göstereceği bir tebessüm, ilgi ve hediyeler dine bağlılıklarını artıracaktır. Çocuklarımıza sergilenecek yanlış tavırlar ise onların dinimize bağlılıklarını zedeleyecektir. Bu konuda sorumluluk içerisinde olacağımızı unutmamalıyız. Bu çerçeveden bakıldığında yaz kursları, çocuğun hem dünya hem de ahiret mutluluğunu hedef alan bilgi edinme dönemidir

Kur’an terbiyesi ile büyümüş evlatların anne ve babaları, cennette herkesi imrendirecek, anne ve babalarını taçlarla taltif edilmelerine vesile olacaklardır. Peygamberimiz: “Kim Kur’an’ı okur ve onunla gereği gibi amel ederse, kıyamet günü anne ve babasına ışığı güneş aydınlığından daha parlak bir taç giydirilir ve yine onun anne ve babasına değeri dünyalara değişilmez elbise giydirilir. Onlar: Bunlar bize niçin giydirildi? diye sorduklarında; kendilerine: Çocuğunuzun Kur’an öğrenmesinden dolayı diye cevap verilir.” buyurmaktadır.Bu yüzden Peygamberimiz (s.a.s.), “Sizin hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” (buyurarak, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlere dikkat çekmiştir.Bir başka mubarek sözlerinde ise çok güzel bir benzetme ile ,”Kur’an’ı öğrenip okuyan ve gereği gibi amel eden kimse, içi misk dolu ve kokusu her yere yayılan bir kaba benzer” buyurmaktadır. Efendimiz, Kur’an okuyan mü’mini tarif ederken onu portakala benzetiyor. “Kur’an okuyan mü’min misali portakal gibidir. Kokusu güzel, tadı hoştur. Kur’an okumayan mü’minin misali hurma gibidir. Tadı hoştur, fakat kokusu yoktur. Kur’an’ı okuyan facirin misali reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir, tadı acıdır. Kur’an okumayan facirin misali Ebu Cehil karpuzu gibidir. Tadı acıdır, kokusu da yoktur.’’

Hiç şüphe yokki çocukların yetişmesinde, ana-babanın büyük sorumluluğu vardır. Çocuğun hayırlı veya hayırsız olması, ana babaya bağlıdır.Bu bakımdan ana-baba şu noktalara dikkat etmeli. Çocuklarına eşit şekilde sevgi göstermek, ergenlik çağına giren çocukları namaz kılmaya teşvik etmek, kimlerle ne şekilde arkadaşlık ettiğine ve edeceğine yardımcı olmak, eğitimlerini öğrenecekleri dönemde onlara gereken imkanı sunmaktır. Onların günlük maddi gıdalarına verdiğimiz önemi, manevi gıdalarınada vermeliyiz. Yaz kur’an kursunda öğrendiklerinin günlük takibinde olup kendi bilgilerimizide tazelemeliyiz.

Anne-baba ve eğitimciler olarak bir çocuğun kaybedilmesini, bütün bir neslin kaybedilmesi olarak düşünmek durumundayız. Dolayısıyla çocuklarımızın Kur’an ikliminden kopmamasına büyük gayret gösterelim. Çocuklarımıza kazandırılacak iyi bir terbiyenin, maddî fedakârlıkla mukayese edilemeyeceğinin bilincinde olarak camilerdeki yaz kurslarına gereken önemi verelim. Aksi davranışlar, Kur’an’dan, İslâm’dan ve beklenen tüm güzelliklerden uzaklaşmalar olmaktadır. Söz konusu ölçüsüz davranışlar bazen nefret duygularına temel teşkil etmekte, hayatının daha sonraki safhalarında yolu camilere hiç düşmeyen bireylerin yetişmesine sebep olmaktadır. Bu şekilde bir çok örneğin varlığı da bilinmektedir. Hiçbir Müslüman’ın böyle bir vebali yüklenmek istemeyeceği de açıktır. Peygamberimizin “Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir şey veremez” buyruğu en büyük sermayemiz olmalı. Çocuklarımızın Allah’ın bizlere birer emaneti olduğunu unutmamalıyız.   “Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur’an Olsun”

.selam ve dua ile…

 

 

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

65 − = 62