HAYATI ANLAMLI KILMAK

Kıymetli Okuyucur!

Yüce dinimiz İslam’ın en temel gayesi, insanın dünya ve ahrette mutlu olması, onun boş, anlamsız ve beyhude her türlü söz ve davranıştan uzak bir hayat yaşamasını sağlamaktır. Bu nedenledir ki, Kerim Kitabımızın: Âyet-i kerimelerinde şu şekilde söz edilmektedir. Onlar ki boş ve faydasız şeylerden uzak dururlar..”[1]“Onlar, anlamsız bir söz işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve ‘Bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz de size olsun..”[2]“Onlar, yalana şahitlik etmezler. Faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman, vakar ve hoşgörü ile geçip giderler.”[3]

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Faydasız söz ve lüzumsuz işleri terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır.”[4] İslam’ın özünden, yaratılış gayesinden uzaklaşıldığı içindir ki, günümüzde zihin ve gönüller kötü düşüncelere, diller hesabı verilemeyecek lüzumsuz ve beyhude sözlere esir oldu. Bedenler, faydasız işlerde heba edildi. Saygınlıklar, hayasızlıkla tarumar edildi. Ömür sermayeleri, hoyratça tüketildi.

Oysa Rabbimiz bizi vahiyle, peygamberle terbiye etti. Akılla, idrakle ve sayılamayacak nice nimetlerle donattı. Peygamberimiz (s.a.s) de, boş ve gereksiz işleri terk edenleri kamil mümin[5] olarak nitelendirdi. “Allah’a ve âhiret gününe inanan kişi, ya hayır konuşsun ya da sussun…”[6] buyurarak kelamımızın anlamlı ve hikmetli olmasını istedi.

Bilelim ki Allah’ın gazabına neden olan, kişinin kendisine ve çevresine zararı dokunan her iş ve söz haramdır. Dilimizden gelişi güzel, kuralsızca dökülen sözler, kaba ve çirkin ifadeler, yalan, iftira, gıybet, bunların her biri dinimizde yasaktır. İnsanların özel hallerini araştırmaya, insanlar arasında laf taşımaya, fitne ateşini körüklemeye yönelik her türlü kelam boş sözdür, günahtır. Her boş söz ise sadece dilin değil, insanın afetidir. Dilden dökülen her söz sorumluluk gerektirir. Her sözün bir ahlakının olması gerekir. Ahlakı olmayan her söz israftır, günahtır.

Dostlar!

Boş ve gereksiz işler, insanın zihnini meşgul, gönlünü mahkum eder ve çok değerli olan vaktini öldürür. Üzülerek belirtmek gerekir ki, günümüzde nice ömürler, ekran karşısında anlamsızca tüketilmektedir. Nice hayatlar, nice umutlar, sanal dünyada yalanlar, sahtelikler üzerine inşa edilmektedir. Oysa vahiyle, peygamberle terbiye edilen, akılla desteklenen insan başıboş yaratılmamıştır. Öyleyse geliniz, boş ve anlamsız her iş ve sözden uzak duralım. Hayatımıza anlam katalım.

Günümüz mübarek ola, hayırlı insanlarla yol bula…

[1] Mü’minûn, 23/1-10.

[2] Kasas, 28/55.

[3] Furkân, 25/72.

[4] Tirmizî, Zühd, 11.

[5] Buhârî, İmân, 4.

[6] Buhârî, Edeb, 31.

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)