GÖLCÜK’TE AV KOMİSYONU TOPLANDI

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun (Kanun) 3 üncü maddesi gereğince Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş başkanlığında, dün Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Burçak Kırca, Tarım ve Orman Kocaeli Şube Müdürlüğü Mühendis Arda BalgıI, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Orman işletme Müdürü Hamdi Kaptanoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nebahat Kocaoğlu, Gölcük Avcılar Derneği Başkam Osman Keskin, Gölcük Hisareyn Avcılar Derneği Başkanı Mustafa Dinç, İhsaniye Avcılar Derneği Başkanı Bülent Yılmaz, Dernek Üyesi Hüseyin Oner’den teşekkül ettirilen ilçe av komisyonu toplantıya katıldılar

l-Komisyonca Avlanmasına İzin Verilen Av Hayvanlar ve Avlanma Süreleri: Kanunun 4. maddesi gereğince belirlenen listede yer alan av hayvanlarının avlanma süreleri bölgemizin yaşam koşulları ve av hayvanlarının biyolojileri dikkate alınarak aşağıda belirtilmiştir. a ) I. grup avlanabilen kuşlardan, bıldırcın ve üveyik avının; 03 08/2019 Cumartesi günü başlayıp, 17/1 l/ 2019 Pazar günü sona ermesi,

  1. h) [I. grup avlanabilen kışlardan, kum kekliği ve kınalı keklik avının; İlçemizde popülasyonların azaldığı ve nesillerinin tehlike altında olduğu gözlendiğinden, bu kuşların avının 2019-2020 av döneminde yasaklanması. c) III. grup avlanabilen kuşlardan, Sakarmeke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, suçulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avının; 12/10 2019 Cumartesi günü başlayıp, 01 03 2020 Pazar günü sona ermesi. d) IV. grup avlanabilen kuşlardan, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leşkargası, karabatak ve saksağan avının; 03 08 2019 Cumartesi günü başlayıp, 01/03 2020 Pazar günü sona ermesi.
  2. e) 1. grup memeli av hayvanlarından, yabani tavşan, ada tavşanı, tilki ve kaya sansan avının; 12/10 2019 Cumartesi günü başlayıp, 05 01 2020 Pazar günü sona ermesi. 0 II. grup memeli av hayvanlarından, yaban domuzu ve çakal avının; 03/08 2019 Cumartesi günü başlayıp, 01/03 2020 Pazar günü sona ermesi.

3) Yukarıda yazılı av hayvanlarının avının belirtilen 03 08 2019 Ol 03 2020 tarihleri arasında Salı. Çarşamba, Cumartesi ve Pazar günlerinde, resmi tatil ve idari tatil günlerinde yapılabilmesini,

5 Komisyonca Yasaklanan Avlanma Usul ve Şekilleri: 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunun 6’ncı maddesinde yasaklanan avlanma usul ve şekillerinin dışında, ilçemiz dahilinde komisyonumuzca yasaklanan avlanma şekil ve usulleri bulunmamaktadır.

6-Komisyonca Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçleri İle Özellikleri:

a-Zehirli veya uyuşturucu yem. ilaç vb. malzemeler ile avlanmak. b-Namludaki fişek haznesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırılmamış otomatik, yarı otomatik, pompalı vb. yivsiz av tüfekleri ile havalı tüfek ve tabancalar, canlı mühre ve çığırtkanlar, mekanik, elektronik görüntü büyültücü veya görüntü değiştiriciden oluşan gece avı cihazları avlanma araç ve gereci olarak kullanılamaz.

c-Eğitilmiş hayvanlarla mücadele kapsamında kullanım yeri, şekli ve özellikleri MAK’ca belirlenecekler dışında kara, hava araçları ve yüzer araçlarla, ses. manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçle, canlı mühre, tuzak, kapan, ve benzeri araç, gereç ve usullerle avlanılamaz.

d-Bakanlıkça izin verilen geleneksel avcılık hariç, her türlü kapan, olta, ilmek. ağ. ökse, alaca, kafes ve tuzaklar avlanmada kullanılamaz.

e-kişilerin kendi ihtiyaçlarınını karşılayacak mahiyetteki aydınlatma araçları hariç ışık yayan araç ve gereçler. el projektörleri her terle ışık kaymağı avda kullanılamaz, vasıta içinde bulundurulamaz.

7-Mücadele Maksatlı Avlanma Esas ve Usulleri: 2019-2020 Merkez Av Komisyonunun ilgili madde hükümlerinin aynen kabul edilmesine.

8-İlçe Av Komisyonunca Avlanmanın Yasaklandığı Alanlar: 8.1Av hayvanlarının tabii ortamlarında korunarak çoğalmalarını temin etmek maksadıyla avlanmanın yasaklandığı genel ve devlet avlaklar:  İlçe Av Komisyonunca ilçe sınırları dahilinde ava yasaklanan Genel ve Devlet avlağı yoktur.

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

+ 33 = 36