e-TİCARET GÜNLÜK HAYATIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

 

 

 

 

ONLİNE TİCARETE İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR.

 

necmikocaman@gmail.com

 

Merhaba kıymetli Gölcük Vizyon gazetesi okuyucuları,

 

YENİLİKLERE UYUM ZORUNLU

Esnaf sanatkar teşkilatı; 12. yüzyıldan günümüze kadar uzanan, adımları Kırşehir’de atılıp sonrasında tüm Anadolu topraklarına yayılan Ahilik felsefesi ile yoğrulan, hem sosyal hem de ekonomik alanlarda önemli işlevler üstlenen bir kesimi oluşturmaktadır.

 

Yüzlerce yıl öncesine dayanan Ahilik yapısının bugün hala ayakta durmasının en önemli sebebi, değişim ve dönüşümlere ayak uydurabilme, yeniye kısa sürede adapte olabilme yeteneklerinden kaynaklanmaktadır.

 

Dolayısıyla teşkilatımız yenilik ve değişimler karşısında durmak yerine, önce anlamaya sonra uyum sağlamaya sonra da bizatihi yenilik üretmeye çabalayan bir düşünce yapısını benimsemeye özen göstermektedir.

 

Mevcut teknolojilere her an yenileri eklenmekte, bu baş döndürücü hızdaki gelişmeler iş yapma biçimlerini de yenilemektedir.
Bazı yeni meslekler ortaya çıkmakta bu arada bazı meslekler de kaybolmaktadır.

 

Bu durum sadece arz cephesinde değil, tüketici cephesinde de ciddi değişim ve dönüşümler yaratmaktadır. Tüketici alışkanlıkları ve beklentileri değişmekte, yeniliklerin de baskısıyla tüketim toplumu çok boyuttan körüklenmektedir.

 

Özetle yeniliklere ve değişime uyum sağlamak bir zorunluluk haline dönüşmektedir.
Günümüzde değişime karşı duranlar değil, yeniliklere uyum sağlayanlar, özellikle de değişimleri yaratanlar varlıklarını koruyabileceklerdir.

ONLİNE TİCARETE İLGİ ARTIYOR

Çağın getirdiği yeniliklerin en önemlilerinin arasında, online ticaret gelmektedir.

 

Ülkemizde ve dünyada internet üzerinden alışveriş yapma oranı her geçen gün artmakta, alışveriş kültürünün e-ticarete kaymasıyla bu pazar hızla büyümektedir.
Küresel Perakende E-ticaret hacmi 2016 yıl sonu itibariyle 1.6 trilyon dolar düzeyine ulaşmıştır. 2020 yılında ise küresel e-ticaret işlem hacminin 3 trilyon dolar sınırına dayanacağı öngörülmektedir. E-ticaretin toplam ticaret içerisindeki payı 2012 yılında yüzde 4,2 seviyesindeyken 2016 yılında bu oran yüzde 8,5 düzeyine yükselmiştir.
İnternetten yapılan kartlı ödeme işlemlerine bakıldığında; 2013 yılında 193 milyon e-ticaret işleminin gerçekleşmesi sonucunda 34 milyon lira düzeyinde işlem hacmi oluşurken; 2017 yılında 386 milyon e-ticaret işlemi sonucunda toplam e-ticaret işlem tutarı 98 milyon liraya ulaşmıştır.

 

Gelişen teknolojiye uyum sağlamak, değişen koşullar karşısında ayakta kalabilmek ve rekabet edebilir olmak için tüm işletmelerin e-ticarete yönelmesi gerekmektedir.
Mevcut işletmeler internet üzerinden pazarlarını genişletmelidirler. Yani işletmeler kendi yapıları içinde ya da dışarıdan alacakları hizmetlerle e-ticaret sistemini kurmalı ve mevcut iş yapış biçimlerini bu modele göre revize etmelidirler.

SEKTÖRE YÖNELİK ÖNERİLER

 

Esnaf sanatkara yönelik tavsiyelerimin ardından, elektronik ticaret yapan mekanizmaların temsilcilerine de bazı önerilerde bulunmak istiyorum.
Küçük ve orta boylu işletmeler ülkemizde oldukça geniş ticari büyüklüğe sahiptirler.

 

Bu özellikleriyle e-ticaret mekanizmalarının müşterilerinin çoğunluğunu da bu ölçekteki yapılar oluşturmaktadır. Bu çerçevede;

– Kurulan sistemlerin bu işletmelerin kurumsal yapılarına uygun olması,
– Kazan kazan ilkesini benimseyerek hareket edilmesi,
– Sistemin sadece satış odaklı olmayıp satış sonrası hizmetlerin de geliştirilmesi,
– En önemlisi de kayıt ücretleri ile satış pay oranlarının makul rakamlarda oluşturulması, e-ticaret mekanizmaları ile esnaf sanatkarlarımızın ortak işbirliklerini güçlendiren etkenleri oluşturacaktır.

 

Esnafımıza bereketli  ve halkımıza  sağlık, huzur mutluluk dolu yarınlar diliyorum. Işık ve huzurla.…

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)