VALİ HÜSEYİN AKSOY AÇIKLAMIŞTI UYGULAMA GECİKMEDİ

 

 

Kocaeli Valiliği tarafından geçtiğimiz haftalarda, ‘sokaklarda çalıştırılan çocuklar’ ile ilgili bir genelge yayınlanmıştı. Büyükşehir ve ilçe kaymakamlıkları ile koordineli yürütülen çalışmalar neticesinde çalıştırıldıkları tespit edilen çocukların ailelerine para cezası uygulandı.

 

 

 

 

Kocaeli il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması ve sokakta çalıştırılan çocukların genel olarak beden ve ruh sağlıklarının korunması ile suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla Valilik kararı ve Genelgesi ile İl Eylem Planı yayınlanmıştı. Bu doğrultuda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe kaymakamlıkları ve ilgili kurum müdürlükleri, her ilçede kurmuş oldukları mobil ekiplerle 7 gün 24 saat alan çalışmalarını yürütüyor.

 

Mobil ekiplerinin 10.01.2018 tarihi itibariyle yapmış olduğu çalışmalar neticesinde:

 

Sokakta tespit edilen 314 çocuğun; 212 si Türk Vatandaşı, 102 si Suriye vatandaşı olup, 168’ i erkek, 146’ i kız olan sokakta çalışan çocukların tamamı için Valilik Kararı ve Genelgesi doğrultusunda sosyal inceleme ve ilgili kurumlarla ilişkilendirilme çalışması yapılmıştır. Tüm Çocuklar Eğitim durumları yönünden ele alınmış olup, MEB mevzuatınca işlem yapılması sağlanmaktadır.

 

Türk vatandaşı olan 212 çocuğun aile hekimliklerine kayıtları araştırılmış, rutin aşı uygulaması, ailesinde bulunan yetişkinlerin gebe takipleri, süreğen hastalığı olan çocuk veya aile üyesinin hastalık takipleri ayrı bir işlem olarak ele alınarak, yürütülmekte, Suriyeli çocukların sağlık kayıtları tamamlanmakta ve takipleri yapılmaktadır.

 

Sokakta çalıştırılan 105 çocuğun ve ailesinin Geçici Barınma Merkezlerine gönderilmesi için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili işlemleri devam etmektedir.

 

14 çocuğun tamamı ikamet ettikleri bölgelerde bulunan Gençlik Merkezlerine kendi akranları ile aynı fiziksel, bilişsel gelişim seviyesine ulaşabilsinler diye mesleki çalışmalara alınmak üzere bildirilmiş, ev ziyaretleri sonucunda, çocuklar Merkezlerde ki aktivitelere alınmaya başlamıştır.

 

Sokakta çalışan çocuğun ailesinde; işgücü olabilecek ve iş arayan üyeleri İş Kurumunca kayıt altına alınmaktadır. Bu yönde 94 kişi için kayıt yapılarak, iş arama sürecine girilmiştir.

 

Çocukların sağlıksız koşullarda çalışmasını destekleyen yapılarda olan hurdacılar ile kâğıt depoları, Kaymakamlıklarca kontrol ve denetimleri yapılmakta, kapatma işlemleri yürütülmektedir.

 

Camii önlerinde çalışan ve dilenen çocukların tespiti için Camii çalışanlarını görevlendirmiş olup, tespit edilen çocuk bölgede bulunan mobil ekiplere bildirilmektedir. Cuma hutbelerinde Çocukla yapılan alışveriş ya da dilenen çocuğa para vermenin çocuk açısından doğabilecek zararlarına yer verilmektedir.

 

Görünürlük ve Farkındalık Çalışmaları kapsamında Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ASPİM olarak Afiş, Billboard ve broşür çalışmaları yapılmış, basılmış ve şehrin en kalabalık yerlerine asılmaya ve el ilanları dağıtılmaya, bu yönde yapılmak istenen projelere destek verilmekte, görünürlüğü arttırarak, farkındalık çalışmalarını güçlendirilmektedir.

 

Valilik emri gereği; ilk defa sokakta çalışan veya dilenen çocuk tespit edildiğinde ailesine tebligat yapılmakta, herhangi bir para cezası uygulanmamaktadır.

 

Aynı çocuk ikinci kez veya daha fazla sokakta çalışırken veya dilenirken tespit edilirse ailesine idari para cezası uygulanmakta ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

 

İlimizde sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuk sorunu ile mücadele etmede en önemli önleyici davranış şekli bu çocukların satmış oldukları malzemeleri almamak, dilenen çocuklara para vermemek ve yetkililere bildirmektir.

 

Valilik Kararı Tebliğ edilen Aile Sayısı : 314

İdari Para Cezası Kesilen Aile Sayısı : 38

Suç Duyurusunda Bulunulan Aile Sayısı: 20

Eğitim Tedbiri İstenen Çocuk Sayısı : 109

Sağlık Tedbiri İstenen Çocuk Sayısı : 5

Koruma altına alınan Çocuk Sayısı : 4

 

 

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

8 + = 14