CHP BELEDİYEYİ ELEŞTİRDİ, ÖNERİLER DE BULUNDU

 

 

 

Gölcük Belediyesi Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili Zafer Şimşek gazetemize yaptığı açıklamada, belediyenin 2017 faaliyet raporu ile ilgili eleştirilerini ve önerilerini açıkladı. Şimşek, CHP’nin ilçemizin sorunlarıyla ilgili tespitlerini yaparken, önerilerini de sıraladı.

 

 

 

 

Gölcük Belediyesi Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili Zafer Şimşek gazetemize yaptığı açıklamada, belediyenin 2017 faaliyet raporu ile ilgili eleştirilerini ve önerilerini açıkladı. Şimşek şunları söyledi: “Belediyelerin faaliyet raporlarında yer alan performans bilgileri tutarlılık ve doğrulanabilir kriterlerine göre değerlendirilir. Bu 2 (iki ) kriter ve stratejik plan göz önüne alınarak faaliyet raporunu değerlendirme ve incelemeye tabii tuttuk. Yapmış olduğumuz inceleme ve değerlendirmeler sadece Gölcük’ün ve Gölcük’de yaşayan vatandaşlarımızın menfaatleri  doğrultusunda yapılmıştır.

 

Görüş ve eleştirilerimizi her türlü ön yargıdan ve siyasi bakış açısından ayrı tutarak değerlendirmemiz sonucu tespitlerimizi aktarmak istiyoruz.

 

-İlçemizde 3 bölgede kentsel dönüşüm kararı alınmıştır. Sanayi sitesi, Denizevler Mahallesi ve Çarşı Merkez. Bunlardan Sanayi Sitesi ve Denizevler kentsel dönüşüm uygulamaları tamamlanmak üzeredir. Çarşı merkezde ise kentsel dönüşüm ile ilgili hiçbir çalışma görülmemektedir. Gazi Ortaokulu ile ilgili otopark teklifimiz kentsel dönüşüm başlayacağı için kabul görmemişti. Tüm hayalim dediğiniz bu uygulamanın başlamama nedeni nedir. Gazi Ortaokulunun otopark yapılması bu alanda yapılacak kentsel dönüşüme 2018 yılında da başlanmayacak anlamı mı taşımaktadır. Kentsel dönüşüm de öncelik can ve mal kaybının en fazla olacağı bölgelere verilmesi gerekirdi. İlçemizde de önceliğin yüksek katların bulunduğu D-130 a cephe binalarda olması gerekirdi.

 

-İlçemizde trafik ve otopark sorunu, yapılan tüm düzenlemelere rağmen devam etmektedir. Yeni yapılan otoparklar park sorununa çare olamamıştır. Trafik ışıklarının iki faza düşürülmesi kent içi trafiğini az da olsa rahatlatmıştır, fakat kesin çözüm değildir. Kesin çözüm Gölcük girişinden Donanma çıkışına kadar olan alanda  battı çıktı yapılmasıdır. D-130 kara yolunun trafik yükünü azaltacak Güney Marmara otoyolunun 2018 ve 2019 Devlet yatırım programına alınmamış olması da battı çıktı uygulamasını daha da gerekli hale getirmektedir. Değirmendere deki trafik ve otopark sorunu da Gölcük ten farklı değildir. Özellikle hafta sonları park yeri bulmak imkansız olup trafik de Cumartesi günleri kilitlenmektedir. Değirmendere de yapılacak katlı otopark ve kapalı Pazar yeri projesinin acilen uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Otopark sorunu sadece katlı ve açık otopark yapmakla çözülecek gibi görünmemektedir. Yeni verilecek inşaat ruhsatlarında giriş ve çıkışı otopark yapımına uygun tüm binalara otopark mecburiyeti getirilmeli bu uygulamadan da kesinlikle taviz verilmemelidir.

 

-Katı atık depolama, ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisi yapmak Belediyelerin asli görevidir. Büyükşehir Belediyemizin de böyle bir tesis yapma projesi vardır. Belediyemizin de bu tesis yapılmadan Ayrıştırılmalı çöp toplama işini yaygınlaştırarak insanlarımızı buna hazırlaması ve alıştırması gerekir.

 

-Belediyemizin stratejik planında Gölcük e bağlanan tüm eski beldelerimize meydan yapılması planlanmıştır. Fakat İhsaniye dışında tamamlanmış bir meydan projesi hayata geçirilememiştir. Gölcük Anıtpark ve çevresinden ibaret değildir. Eski beldelerimize de yapılacak sosyal ve kültürel projelerle bu beldelerimize bir hareket ve canlılık kazandırmak zorundayız.

 

-Büyükşehir Belediyemiz ile ortak yapılması planlanan sahillerimize plaj yapımı  plan aşamasında kalmış olup hiçbir uygulama hayata geçirilememiştir.

 

-Yine Büyükşehir Belediyemizle ortak yapımı planlanan Gözlemen tepe mesire alanı düzenlemesi ve kule yapımı da proje aşamasında kalmış olup uygulamaya başlanılmamıştır.

 

-Değirmendere Kültür Merkezi önünde yapılması planlanan sosyal alanların ve sahilin düzenleme projesi bütçeye ek ödenek konulmasına rağmen halen yapılamamıştır.

 

-Değirmendere Yalı mahallesindeki restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır fakat yapılan restorasyon yöre özelliği taşıyan bu evlerin aslına uygun yapılamamıştır. Yeri değiştirilen eski Yalı Camiin yapılan masrafa göre meydana fazla bir katkı sağlamamıştır.

 

-Değirmendere de eski Migros un yerine yapılacak Hastane’ nin yol düzenleme çalışmalarının viyadük ile değil de battı çıktı yapılarak çözülmesi görüşündeyiz. Viyadükler kentin estetiğini bozmaktadır.

 

-İhsaniye Ulu camii ve çevresinde imar değişikliği yapılmıştı, bu tadilata göre Ulu camii’ nin yeniden yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına bu güne kadar hangi nedenlerle başlanılamamıştır.

 

-Her yıl eleştirdiğimiz ilçemizdeki başı boş hayvanların sorunu devam etmektedir. Bir çözüm üretilememiştir.

 

-Gölcük ve çevresi  depremden sonra yapılan revizyon imar planları ile yapılacak inşaatlar maksimum 3 kat ile sınırlandırılmıştır. Uygulamalara baktığımızda katların 5 hatta 6 kat yapıldığı görülmektedir. Kot dan kazanılan bodrum katların tamamının iskana açılması, inşaat alanından sayılmaması çok büyük sakıncalar getirmektedir. Bu uygulamalar Büyükşehir Belediyesinin plan notları ile yasal hale getirilmiş olsa da imar planında 3 katın getireceği nüfusa göre ayrılan sosyal ve teknik alt yapı alanları uygulamada 5 ve 6 kat yapıldığı için planda ayrılan sosyal donatı ve alt yapı alanları yarı yarıya azalmış olmaktadır. Bu tip uygulamaların kentlerimizdeki yaşam kalitesini düşüreceği aşikardır.

 

-Gölcük genelinde faaliyet gösteren kafe ve büfeler ruhsat ve eklerine aykırı olarak kamuya ait yol ve tretuvarları işgal etmektedir. Bu tip yerlerle ilgili Belediyemiz herhangi bir çözüm üretememiştir. Bu işletmelerle ilgili bir çalışma yapılıp bu yerlerin belli bir disiplin altına alınması en azından bir sınır konulması gerekmektedir. Bunu yaparken birilerini hedef göstermeden bizlerden de bir katkı istenirse ortaklaşa bir çözüm üretme şansımız olur.

 

-Belediyenin görev ve sorumlulukları dahilinde amatör sporu teşvik amacıyla ayni ve nakdi yardım yapılması yasal olarak öngörülmüştür. Faaliyet raporunda amatör spor kulüplerine talepleri doğrultusunda ayni yardımların yapıldığı görülmektedir. Mevzuata göre vergi gelirlerinden Belediyemiz için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçmeyecek şekilde nakdi yardım yapılması da öngörülmektedir. Bu mevzuata göre amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılmış mıdır, yapıldıysa miktarı nedir.

 

Sonuç olarak faaliyet raporuna belirtilen hizmetlerin gerek stratejik plan gerek performans programındaki hedeflerden uzak, bir yatırım faaliyetinden ziyade sadece hizmet alanlarına yönelik faaliyetlerden olması nedeniyle CHP grubu olarak 2017 faaliyet raporuna olumlu bakmıyoruz” dedi.

 

 

 

 

Yorumlar: 1

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

1 + 1 =