Sedat Köse: Valiliğin tedbirlerine destek olmaya davet ediyoruz

Kocaeli Valiliği’nin sokak hayvanlarıyla ilgili alınacak tedbirleri konusunda açıklama yayımlayan

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse, “Sokakların daha güvenli olması için alınan bu gibi

tedbirlere destek olmaya davet ediyoruz” dedi

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Sedat Köse yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanlığı olarak, Kocaeli Valiliğimiz tarafından Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelere gönderilmiş olan “Sokak Hayvanları İle İlgili Alınacak

Tedbirler” başlıklı yazının basında yer bulmasının akabinde başlatılan linç çalışmalarını kınadığımızı ve

durumun çarpıtılarak, adeta sokak hayvanlarına işkence yapılacağı yönünde iddialarda

bulunulmasının karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz. Kocaeli Valiliğimiz tarafından Büyükşehir ve

İlçe Belediyelere gönderilen yazıların, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların

Korunmasına Daire Yönetmelik maddeleri çerçevesinde hazırlandığını fakat sosyal medya ve basında

durumun çok farklı bir şekilde yansıtılmaya çalışıldığını görmekteyiz.

“ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER ALINMAKTADIR”

Vatandaşların güvenli bir çevrede yaşamaları yasal haklarıdır ve yine yasalar çerçevesinde can

güvenlikleri korunan sokak hayvanları ile ilgili olarak tehdit içeren durumlarda, yasal yaptırımlar

çerçevesinde çeşitli önlemler alınması kaçınılmazdır. Sokak hayvanları, insan yaşamına tehdit

olmamalıdır. Son zamanlarda başıboş, insan ve çevre sağlığını tehdit eden sokak hayvanlarının

saldırıları sonucu yaralanmaların artması ve toplumda konuyla ilgili taleplerin oluşması neticesinde,

illerde valilikler ve belediyelerce çeşitli önlemler alınmaktadır.

“HAYVANLAR AÇISINDAN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Kanunlar çerçevesinde alınan önlemler, birçok Avrupa Birliği ülkesinde de uygulanan yöntemlerdir ve

buradaki amaç tamamen toplumda güvenli bir ortam oluşturmaktır. Sokak hayvanlarının sağlıklı ve

mutlu bir yaşam sürmeleri için sokaklarda yeterli besin ve su kaynaklarının sağlanması, barınakların

iyileştirilmesi gibi önlemlerin alınması hayvanlar açısından hayati önem taşımaktadır. Bu konu

belediyelerimizin sorumluluk alanına girmekte ve gerek barınaklar gerekse sokaktaki hayvanlarla ilgili

çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

“TEDBİRLERE DESTEK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

Bu anlamda, Valiliğimiz tarafından belediyelerce alınması gereken önlemlere ilişkin alınması önerilen

tedbirlerle ilgili konunun, sokak hayvanlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bir eylemmiş

gibi gösterilerek çarpıtılmasını kınıyoruz. Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımızı, hayvan hakları

savunucularımızı, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri, sokakların daha

güvenli olması için alınan bu gibi tedbirlere destek olmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna önemle

duyurulur. Saygılarımızla.”

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)