Önemli duyuru!

Gölcük Kaymakamlığı Seyahat İzin Belgesi konusunda vatandaşlara önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, ‘İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen izin belgesinde belirlenen; tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak 28.03.2020 tarih ve 6009 sayılı Genelge belirtilen;

a-Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

b-1 inci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar,

c- Özellikle son 15 gün içerişimde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan,

d-Terhis ve sevk

Yukarıda belirtilen şartlara haiz vatandaşlarımızın ‘Seyahat İzin Kurullarından’ izin belgesi almaları gerekmektedir.

Kaymakamlık Makamının 28.03.2020 tarihli ve 628 sayılı Olurlarıyla oluşturulan ‘Seyahat İzin Kurulunun’ 30.03.2020 tarihinde Gölcük Kaymakamlığı’nda yapmış olduğu toplantıda ekli listedeki….Kişinin seyahat izin talebinin reddine …. Kişinin seyahat izin talebinin kabul edilerek, Seyahat İzin Belgesi düzenlenmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.’ denildi.

 

error
Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

86 − 78 =