ÖĞRENCİLER DOĞRU TERCİH DOĞRU OKUL İÇİN ANITPARK’A

 

 

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili önemli bir hizmete imza atıyor. İlçe Milli Müdürü Ercan Gülsuyu, şube müdürleri ve bu konuda uzman kurulan öğretmen ekibiyle birlikte öğrencilere yardımcı olmak için Anıtpark’ta stant açıldı. 5 gün boyunca açık kalacak stantta öğrencilere bilgi verilip, merak ettikleri sorular cevaplanacak ve gelecekleri için doğru okul, doğru tercih yapmaları sağlanacak.

 

 

 

 

2018 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNE YÖNELİK SORULAR VE YANITLARI

 

1) Tercih ve yerleştirme takvimi nasıl işleyecektir?

Merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve yetenek alanından (Güzel Sanatlar, Spor vd.) tercih ve başvuru işlemleri 2-13 Temmuz 2018 döneminde yapılacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı 30 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır. Yerleştirmeye esas 1. Nakil tercih başvuruları 6-10 Ağustos 2018, 2’cisi13-17 Ağustos, 3’üncüsü 27-31 Ağustos, 4’üncüsü ise 03-06 Eylül 2018 döneminde yapılacaktır.

 

2) Tercih ve nakiller sonucunda hiçbir okula yerleşememiş öğrencilerin durumu ne olacaktır?

Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim yılında sınıf tekrarına kalan 9.sınıf öğrencileri, İlçe Öğrenci Nakil Komisyonlarınca” kontenjan durumları dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirilecektir. Bu çalışma 10-14 Eylül 2018 döneminde yapılacağından bu durumda olan öğrenci velilerinin 10 Eylül 2018 tarihine kadar Gölcük İlçe MEM İlçe Öğrenci Nakil Komisyonuna” başvurması gerekmektedir. Bu başvuru yapılmayan öğrenciler Açıköğretim Lisesine devam edeceklerdir.

 

3) Özel eğitim gereksinimli (Engelli) öğrenciler merkezi sınav ve yerel yerleştirme kapsamında tercih yapacaklar mı?

Tam zamanlı kaynaştırma programından mezun olan özel eğitim gereksinimli (Engelli) öğrenciler sınav puanı ile sınava girmemiş ise yerel yerleştirme için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yaparak yerleşemeyenler ile başvurmayanlar ise 10-14 Eylül 2018 döneminde İlçe Öğrenci Nakil Komisyonlarınca yerleştirmeleri yapılacaktır.

 

4) Tam zaman kaynaştırma eğitimi programını tamamlayan özel eğitim gereksinimli öğrencilerin İlçe Öğrenci Nakil Komisyonlarınca yerleştirilebilmeleri için hangi koşullar vardır?

Başvuru için koşullarda l’incisi “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve 2’incisi de Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” dur. Bu nedenle okul müdürlüklerimizce, özel eğitim gereksinimli öğrencilerin velilerine; Engelli Sağlık Kurulu Raporu varsa bu raporla Gölcük RAM’a başvurarak Ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” aldırmadan, Engelli Sağlık Kurulu Raporu yoksa mutlaka engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere yönlendirerek Engelli Sağlık Kurulu Raporu aldırmaları (Tek Hekim Raporu ve Benzer Raporlar geçerli değil) ve aldıkları bu raporla Gölcük RAM’a yönlendirmeleri büyük önem taşımaktadır.

 

5) Tercih işlemlerine hangi tercih grubundan başlanılması gerekmektedir ?

Sınava giren ve Merkezi Sınav Puanına sahip olan öğrenciler ile sınava girmeyen öğrenciler olmak üzere tüm öğrenciler öncelikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadırlar (Aksi halde öğrencilere Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır).

 

6) Merkezi yerleştirme nasıl yapılacaktır?

Merkezi sınavla öğrenci alan fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci tercihleri doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

 

7) Öğrenciler, merkezi sınav puanına göre öğrenci alan okullardan kaç tercih yapabilirler ?

Merkezi sınava giren öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranından kendilerine sunulan 5 (beş) tercih hakkını istedikleri gibi kullanabilirler. Öğrenciler, aldıkları puanı ve bulundukları yüzdelik dilimleri göz önüne alarak, en az 1 (bir), en fazla 5 (beş) tercihte bulunabilirler.

 

8) Yerel yerleştirme nasıl yapılacaktır?

Yerel yerleştirme; okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara, öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puan dilimi, devam – devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

 

Bu ölçütlere göre, ikamet ettiği adres ve kayıt alam bakımından, kendi kayıt alanında bir liseyi ilk tercihinde seçen, halen kayıt alanındaki bir ortaokulda ve 8 dönemdir okuyan, ortaokul başarı durumu 80-100 başarı diliminde olan ve 8’inci sınıf devam-devamsızlığı 0-5 gün aralığında bulunan bir öğrenci yerleştirmede önceliklidir.

 

9) Yerel yerleştirmede kaç tercih yapılabilir ?

Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunulabilir. Yapılan tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilir.

 

10) Yerel yerleştirmede 5 (beş) tercih yapmak zorunlu mu?

Yerel Yerleştirmede tanınan 5 (beş) tercihi hakkının tamamım kullanmak zorunlu değildir. Bununla beraber, bir okula yerleşebilmek için tüm tercihlerin kullanılması önemlidir. 1 tercih, 2 tercih veya 3 tercih yapılarak da bu bölümdeki tercihler tamamlanabilir. Ancak ilk 3 (üç) tercihi “Kayıt Alanından” yapmak zorunluluğu vardır.

 

11)Yerel yerleştirme tercihlerinde bütün tercihler Anadolu Lisesi (aynı tür) olabilir mi ?

Verilen 5 (beş) tercih hakkının en fazla 3’ü aynı okul türünden olabilir. İlk 3 (üç)  tercih Anadolu Lisesi seçilmişse, 4’üncü ve 5’inci tercihler başka tür okul olmak  zorundadır. Son iki tercih hakkı (4’üncü ve 5’inci tercihler) “Kayıt Alanından”  kullanılabileceği gibi, “Komşu Kayıt Alanı” veya “Diğer” Kayıt Alanlarından da kullanılabilir.

 

12) Yerel yerleştirme tercihlerinde komşu kayıt alanından veya diğer kayıt alanlarından (il içi veya dışı) Anadolu Lisesi tercih edilebilir mi?

Evet edilebilir. İlk 2 (iki) tercih Kayıt Alanından Anadolu Lisesi olarak, 3’üncü tercih bir başka tür okul (Meslek Lisesi veya İmam Hatip Lisesi) yine Kayıt Alanından yapılarak, 4’üncü tercih “Komşu Kayıt Alanı” veya “Diğer” Kayıt Alanından Anadolu Lisesi yapılabiiir. Beşinci tercih Anadolu Lisesi kontenjanı dolduğu için başka (Kayıt Alanı veya Komşu Kayıt Alanı, Diğer Kayıt Alanı) bir okul türünden olmalıdır.

 

13) Yerel yerleştirme tercihlerinde kayıt alanından tercih yapmadan sadece “komşu kayıt alam” veya “diğer” kayıt alanından tercih yapılabilir mi? 

Yapılamaz, öncelikle ilk 3 (üç) tercihin Kayıt Alanından yapılması zorunludur. İlk 3 tercih Kayıt Alanından yapılmadan tercihler sisteme kayıt edilemez.

 

14) Yerel yerleştirmede öğrencinin okuduğu ortaokulun etkisi olacak mı?

Bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda okuyan öğrenci, “Komşu Kayıt Alam”nda bir ortaokulda okuyan öğrenciye göre; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenci de “Diğer” Kayıt Alanlarında okuyan öğrenciye göre avantajlıdır. Aynı Kayıt Alanında bir ortaokulda okuyan öğrencilerden bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacaktır.

 

15)Tayin, başka bir ile taşınma, zorunlu nakil gibi nedenlerle yer değiştiren öğrencilerin durumları nasıl olacak, ortaokulda bulunma düzeyinden dezavantajlı duruma düşecekler mi?

Tayin, doğal afet, zorunlu nakile tabi olma, emekli olarak başka bir yere yerleşme nedenleriyle il dışından gelenlerin çocukları; Anne veya babası ayrılmış veya ölmüş, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı koruyucu aile yanına veya ikinci derece yakınlarının yanına yerleştirilenler.. (Kılavu: 1.5.2 Maddesı“ b) fikrası) tercihlerini onaylattıkları okul müdürlüğüne durumlarını belgelemeleri halinde bu madde kapsamında hak kaybına uğramazlar.

 

Diğer sorularınız için Gölcük İlçe MEM’in danışma hattından (0 262 4129496) ve Gölcük RAM’ın danışma hattından (0 262 4225071) arayabilirsiniz.

 

Haber: Serkan SIDAL

 

 

 

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

4 + 2 =