Kocaeli Müteahhitler Birliği’nden deprem önlemleri için önemli açıklama

 

KOCAELİ MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI OĞUZHAN KELEŞ 17 AĞUSTOS 1999 MARMARA

DEPREMİ’NİN 24.YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU!

“DEPREME HAZIRLIKLI BİR ÜLKE İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 24. yıl

dönümünde yaptığı basın açıklamasında; “Ülkemiz ve şehrimiz fay hattı üzerinde bulunan ve her

zaman depremle karşılaşma riskinin büyük olduğu bir ülkedir. Bu zamana kadar depremlerde 130

binin üzerinde canımızı kaybettik. Son 6 Şubat depremi hepimize depremin yıkıcı sonuçlarını bir kez

daha hatırlattı ve yaşattı. Daha fazla depremlerde can ve mal kaybetmemek ve acı sonuçları

değiştirmek için bütün gücümüz ile mücadele edip sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz”. İfadelerine

yer verdi.

“99 DEPREMİNİN ACILARINI HALA YAŞIYORUZ”

1999 Depreminde yaşadığımız büyük yıkımlar sonucunda binlerce canımızı kaybettik. 24 yıl önce

yaşanan bu büyük yıkımdaki acılarımızı hala unutmadık. Ülkemizde farklı bölgelerde yaşanan

depremler başta olmak üzere sel, yangın gibi afetler ile bir kez daha kentsel dönüşümün önemini

ortaya koyacak acı hadiseler yaşadık. Bir daha böyle acılar ve yıkımlar yaşamamak için el birliği ile

çalışıp depreme hazırlıklı bir ülke haline gelmeliyiz. En önemli önceliğimiz Kentsel Dönüşüm

çalışmaları ve Yapı Stoğunun direncini artırılması olmalıdır. Kentsel Dönüşümde en temel hedef her

şeyden önce insanımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve bir daha ağır acılar yaşamamak.

Şehrimizde ve ülkemizde depremin doğuracağı olumsuz sonuçları hep birlikte kabul etmek ve bu

olumsuz sonuçları en aza indirmek için hep birlikte mücadele eden bir çalışmaya ihtiyacımız var.

“DEPREMLERDEN DERS ALMALIYIZ”

Başkan Keleş 6 Şubat’ta ülkemizde yaşanan binlerce can kaybettiğimiz ve büyük yıkımların yaşandığı 6

Şubat depremi ile ilgili “Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depremi bizlere unutulmayacak bir acı ve büyük

bir yıkım bıraktı. Etkileri yıllarca devam edecek olan bu büyük yıkım tüm yurdumuzu etkileyen bir

deprem oldu. Depremde binlerce canımızı kaybettik. 24 yıl önce Marmara depremine yaşadığımız

acıyı 24 yıl sonra tekrar bütün ülke hissettik ve yaşadık. Bu büyük depremde Kentsel Dönüşümün ve

 

16.08.2023

Yapı Stoğu Güvenliğinin önemini bir kez daha anlamış olduk. Yaşanan 6 Şubat depremi bizlere ders

olmalı ve en hızlı sürede depreme hazırlıklı bir ülke haline gelmeliyiz” dedi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI HUKUKUNUN VE FİNANS MODELLERİNİN GÜNCELLENMESİ”

Başkan Keleş “Ülkemizin en öncelikli gündemi “6306 sayılı 2012 yılında çıkan Kentsel Dönüşüm

Yasamızın idari ve kanuni düzenlemeler yapılarak güncellenmesi, sürecin önünü tıkayan ve yavaşlatan

unsurların bertaraf edilmesi ve finans yapısının oluşturulması olmalıdır.”

Yerel yönetimlerin Kentsel Dönüşüm çalışmalarına pek sıcak bakmamalarının sebebi mevcut Kentsel

Dönüşüm Yasamızda vatandaş ile karşı karşıya gelebilecek sorunlarla seçim kaybetme riski ve politik

kaygılar olmasıdır. Yerel yönetimlerin bu sorunlarla karşılaşmasının en aza indirilmesi için Kentsel

Dönüşüm Yasamızın güncellenerek operasyonel olarak işin en merkezinde yerel yönetimler

bulunmalıdır. Türkiye’de imar ve deprem yönetmelikleri statik hesap olarak 1975- 1997-2007 ve 2019

yıllarında 4 kez revize edilmiştir. 2019 yönetmeliği geçerli olmuştur. 1997 yılı öncesi yapı stoğumuzun

tamamına yakını riskli yapı olarak değerlendirilmeli performans değerlendirmesi yapılan binalarımız

riskli yapı sınıfında çıkarılmalıdır. Orta ve az hasarlı binalarımız için verilen güçlendirme kredilerinin

miktarı günün maliyet koşullarına göre yükseltilmeli.

 

ÜLKEMİZ NÜFUSUNUN %71 İ, TOPRAKLARIMIZIN % 66’SI DEPREM RİSKİ ALTINDA

Bugün Deprem öncesi yapılan hazırlık ve zarar azaltma çalışmaları arttıkça deprem sonrası

faaliyetlere duyulan ihtiyaç ve ayrılan kaynak miktarı azalacaktır. Ülkemizde ve şehrimizde Yapı Stoğu

güvenliğinin dönüşümü bütün aktörlerin merkezi yönetim, yerel yönetim, vatandaş , özel sektörün ve

basın sektörümüzün birlikte hareket etmesi ile kısa zamanda sağlanabilir. Ülkemizde 6 -7 milyona

yakın yapının dönüşümü için büyük bir kaynak gerekmektedir. Mülk sahiplerinin dönüşüm sonrası

yenilenen evlerinin emlak değerlerinin 4-5 katı artacak bir değere sahip olacağını unutmamalıdır.

Sadece devlet kaynakları ile değil mülk sahibinin de kendi kaynaklarını harekete geçirmesi gerekir.

Kent merkezlerinde bulunan yapılarımızın zemin raporlarının ve bina deprem dayanımı

değerlendirmesi yapılıp mevcut katı ve emsali ne ise aynı emsal ve kat verilerek yapıların

dönüşümüne teşvik edilmeli. Dönüşüme teşvik edilmesi için yeni finansman modelleri oluşturulmalı

hak sahiplerine cazip kredi temin edilmesi ile bakanlığa kaynak sağlanmasında yeni finansal modeller

oluşturulmalı.

“DEPREM FONU OLUŞTURULMALI”

Mülk sahibine kentsel dönüşüme teşvik amacı ile verilen faiz desteği oranı ile kredi miktarının

artırılması ve geri ödeme vadesi konusunda destek sağlanmalıdır. Deprem risk ve zararlarının

azaltılmasında kamunun finansman ihtiyacını sağlamak için gerekli mevzuat hazırlanarak deprem

fonu oluşturulmalı. Merkezi yönetim bütçesinden ve müftelif işlemlere konulacak vergilerde kaynak

aktarılarak deprem risklerine deprem başta olmak üzere afet finansmanı sağlanmalı Deprem riski

yüksek bölgelerdeki Belediyelerin bütçesinin %10 u kentsel dönüşüme ayrılmalı ayrıca belediyelerin

emlak vergisi gelirlerinden belirli bir oranda pay ayrılması için düzenlemeler yapılmalı. Deprem riski

taşıyan ekonomik durumu olmayan evini yenilemek isteyen vatandaşlarımıza bu fondan destek

sağlanarak ücretsiz evi yenilenmeli ömür boyu ücretsiz kullanım hakkı tanınmalı vefatından sonra

varislerine ücreti mukabilinde öncelikli alım hakkı verilmeli. Yüksek kira fiyatlarından dolayı vatandaşa

teşvik amaçlı Belediyelerin oluşturduğu kentsel dönüşüm bütçesinden finansal destek sağlanarak

rezerv alanda yapılan binalarda evini yenilemek isteyen vatandaşlarımız geçici ücretsiz konaklama

(2yıl) kalma imkanı sağlanarak kentsel dönüşüme teşvik edilmeli. Kırsal alanda bulunan yapıların

dönüşümü için finansal desteğin yanı sıra mimari proje, elektrik, tesisat vb. gibi destek sağlanmalı

kırsalda da kentsel dönüşüm seferberliği başlatılmalı.

“MÜTEAHHİTLER ODASI KURULMALI “

Başkan Keleş “Müteahhitlik sektörünün disiplinize edilmesi, sektörün temsilcilerinin yaptıkları işlerin

denetimi, sorumlulukları, doğruluğu, sektörün gelişimi, vatandaş ile olan ilişkilerinde adaletin

sağlanması ve bunların denetlenmesi için Müteahhitler Odası kurulmalı Meslek Odası haline gelmeli”

dedi.

SORUNLAR GİDERİLMELİ

Çevre bakanlığına bağlı İstanbul ve İzmir’de olduğu gibi bölgesel kentsel dönüşüm müdürlükleri

kurulmalı. Deprem toplanma alanları millet bahçeleri, parklar, meydanlar olarak belirlenen yerlere

tuvalet kanalizasyon haberleşme temiz su gibi temel ihtiyaçların alt yapısı getirilmelidir. Yerel

yönetimlerin kadro konusundaki sıkıntıları gidermeli (İnşaat Müh. Mimar, Jeoloji Müh. Şehir plan.

Harita Müh.). Kentsel dönüşüm yapılacak binalarda kaba inşaat malzemelerinde (beton, çimento,

tuğla, demir çatı kaplaması) KDV %1 e düşürülmeli.

 

Geçtiğimiz aylarda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile “Kamu Yararı Statüsü”

kazanan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonumuz (İMKON) ve Konfederasyonumuza bağlı Kocaeli

Müteahhitler Birliği olarak, bu sorumluluk bilinci ile Kamu ve vatandaş yararını gözetmek en öncelikli

amaçlarımızdandır.

Bu duygu ve düşüncelerle 24 Yıl önce aramızdan ayrılan deprem şehitlerimizi saygıyla anıyor, bugün

bile depremin izlerini üzerinde taşıyan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi

sunuyoruz.

İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ KONFEDERASYONU YÖNETİM KURULU ÜYESİ,

KOCAELİ MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ BAŞKANI

OĞUZHAN KELEŞ

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

74 + = 84