HARB-İŞ SOKAĞA İNDİ

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi bugün Anıtpark’ta çok sayıda üyelerin katılımıyla basın açıklaması yaparak, imza kampanyası düzenledi. Şube Başkanı Turhan Yıldız, önümüzdeki günlerde TBMM 2019 Bütçe görüşmelerinde ve devamında meclis çalışmalarında ele alınıp çözümlenmesi için; Gelir ve Vergi dağılımı adaletinin sağlanması, Harcırah ödemeleri miktarları ve konaklama sıkıntılarının sona erdirilmesi, Fiili Hizmet süresi zammının savunma sanayi çalışanlarına da verilmesi, Çıraklık ve Stajyerlik sürelerinin yaşlılık sigortası kapsamına dahil edilmesi ve Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi konuları hakkında basın açıklaması yaparak, imza kampanyası düzenledi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Bugün Gölcük Anıtpark’ta gerçekleştirilen basın açıklaması ve imza kampanyası programına Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, Yönetimi ve çok sayıda sendika üyeleri katılım sağladı.

Yıldız, ‘’Ülkemizde yaşanan vergi adaletsizliğine son verilmeli’’

Yoğun yağan yağmura rağmen katılımın yüksek olduğu basın açıklaması programında konuşma yapan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkanı Turhan Yıldız, şunları belirtti: ‘’Yıllardır çalışanların ücretleri Türkiye Ekonomisinin büyümesine eşdeğer bir düzeyde artmamakta, hem doğrudan hem de dolaylı olarak ödediğimiz vergilerle ücretimiz daha cebimize girmeden vergi adı altında geri alınmakta, Ocak ayında aldığımız ücretimiz Aralık ayına kadar giderek azalmakta ve erimektedir.  Bu nedenle biz çalışanlar olarak; Ülkemizde yaşanan vergi adaletsizliğine artık bir son verilmesini, gelir ve vergi dağılımı adaletinin gözetildiği bir bütçe oluşturulmasını, bunun içinde Asgari Ücretten alınan vergi ve ücretlerimiz üzerindeki ağır vergi yükünün kaldırılarak toplum kesimleri arasındaki sosyal barış ve sosyal adaletin sağlanmasını,

Askeri işyerlerinde çalışan işçiler olarak; zaman zaman’ yurt içi ve yurtdışı görevlere gidiyor’, silahlı kuvvetlerimizce kullanılmakta olan her türlü silah, araç, gereç, radar ve haberleşme sistemlerinin bakım, onarım ve arızalarını gideriyoruz. Bu görevler esnasında harcırah miktarının düşüklüğü ve gün sınırlaması nedeniyle sıkıntılar yaşıyor, kimi zaman yatacak yer bulmakta zorluk çekiyor, bulduğumuz yerlerde ise konaklama bedeli için bize ödenen ücretlerin düşüklüğü nedeniyle faturanın üzerini cebimizden karşılamak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle, Harcırah Kanununda yapılacak değişiklikle harcırah miktarlarının artırılmasını ve yatacak yer temini için ödediğimiz konaklama bedellerinin herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmadan tamamının ödenmesini,

Biz, hayatını riskli işlerde çalışarak kazanan, ülke savunmasının adsız kahramanı, askeri işyerlerinde çalışan işçiler olarak, fiili hizmet süresi zammının bizimde hakkımız olduğuna inanıyor, Fiili Hizmet Süresi Zammı’nın bizimle birlikte ağır ve tehlikeli işlerde çalışan tüm meslek gruplarında geri getirilmesini, Askerlik ve kamu görevini yerine getirirken yaralanan ancak-mevcut herhangi bir kanun kapsamında değerlendirilmeyip o kanunlarca verilen herhangi bir haktan yararlanamayan “Malul Sayılmayan Gaziler“ için yasal değişikliklerin yapılarak yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışırken bir taraftan sigortalı sayılıp çırak veya stajyer olarak çalışmaya başlanılan tarih sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmesine rağmen, diğer taraftan bu hakların sadece kısa vadeli sigorta kolları ile sınırlı tutulması eşitsizliğe ve dolayısıyla da çırak ve stajyer öğrenciler için mağduriyete neden olmaktadır. Bu nedenle, çırak ve stajyer öğrenci olarak geçirdiğimiz sürelerin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında sayılması için tarafımıza borçlanma hakkının verilmesini,

‘Emekli olabilmek için gerekli prim gün sayısı ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen, yaş engeli yüzünden bu hakkı elde edemeyen tüm çalışanların, kısaca “Emeklilikte Yaşa Takılanların” mağduriyetlerinin giderilmesini, Bu Büyük Devleti Yöneten Hükümetimiz ve TBMM’de grubu bulunan tüm Siyasi Partilerin Milletvekillerinden insanca ve insan onuruna yakışır bir şekilde yaşayabileceğimiz bir Türkiye için yukarıda belirtilen adaletsizliklerin bir an önce giderilerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz’ dedi.

İMZA STANDI AÇTILAR

Türk Harb-İş Kocaeli Şubesi bugün 10.00-17.30 saatleri arasında Anıtpark’ta imza standı açtı. İmza standına üyeler yoğun ilgi gösterdi.

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

30 + = 35