Gölcük Tersanesi’ne işçi alınıyor!

Gölcük Bakım ve Onarım İstihdam Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada tersaneye personel alınacağı duyuruldu.

Deniz Kuvvetleri Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, alınacak 2 personelin engelli kadrosunda elektrikçi ve reklam tabelacı olarak görevlendirileceği belirtildi. Adaylar için son müracaat tarihinin 2 Mart Pazartesi günü olduğu açıklanırken, 19 Mart tarihinde saat 14:00 – 15:00 arasında Gölcük Bakım Onarım ve İstihkam Komutanlığı’nda kura çekimi yapılacak.

Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Reklam tabelacı için aranan şartlar (Sadece engelli olanlar müracaat edecektir) Türk vatandaşı olmak, 18 – 35 yaş arasında (2 Mart 2002 – 25 Şubat 1985) olmak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir, Tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması şartları aranmaktadır.

Ayrıca adayların; Meslek Lisesi Mezunu olup Grafik veya Fotoğraf Alanının Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olmak, Mesleki Lisesi Mezunu olup, Bilişim Teknolojileri Alanının Web Tasarım ve Programlama, Grafik Animasyon Bölümlerinin birinden mezun olmak, İlkokul, Ortaokul, ve Düz Lise mezunu olup 3308 sayılı MEB onaylı Reklam Tabelacılığı mesleki eğitim belgesi (Ustalık)’ne sahip olmak, İlkokul, Ortaokul veya Lise mezunu olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunun 18UY0382-4 Endüstriyel Reklamcı (Tabelacı) belgesine sahip olmak şartları aranmaktadır.

Adayların sağlık yönünden; Toksik maddelerle çalışmasına engel karaciğer, Kan Hastalığı ve Böbrek hastalığı olmaması, Zihinsel Davranış Bozukluğu olmaması, Göz hastalıkları; Gözlük ile düzeltilmiş görmesi tam olanlar, Üst ekstremite Rahatsızlığı olmayan, Epilepsi rahatsızlığı olmayan, İnsülin bağımlılığı olmaması, Ağır kalp ve damar enjeksiyon fraksiyonu %50 ve üzeri olanlar ve ileri kalp ve aort yetmezliği olmaması ve Kanser gibi kronik hastalıkları olmaması gerekmektedir.

Elektrikçi için aranan şartlar (Sadece engelli olanlar müracaat edecektir) Türk vatandaşı olmak, 18 – 35 yaş arasında (2 Mart 2002 – 25 Şubat 1985) olmak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir,

Tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu belirten sağlık kurulu raporu olması şartları aranmaktadır. Ayrıca adayların; Meslek Lisesi Mezunu olup Elektrik, Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektrik – Elektronik, Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü, Endüstriyel Bakım Onarım Bölümlerinden birinden mezun olmak, İlkokul, Ortaokul, ve Düz Lise mezunu olup 3308 sayılı MEB onaylı Elektrik Tesisatçılığı ve Pano Montörlüğü, Endüstriyel Bakım Onarım Ustalık Belgesine sahip olmak, İlkokul, ortaokul ve Lise Mezunu olup, Mesleki Yeterlilik Kurumunun Elektrik Tesisatçısı 15UY0241-3, Elektrik Pano Montajcısı 12UY0075-4 belgelerinden birine sahip olmak şartları aranmaktadır.

Adayların sağlık yönünden; Zihinsel Davranış Bozukluğu olmaması, Görme Engeli %60 üzeri olmaması, Renk Körlüğü olmaması, İşitme Kaybı cihazsız 40 Db üzeri olmaması, Konuşma Ayırt etme skoru 80 Db üzeri olması, Alt ve Üst Ekstremite elektrik ile ilgili işleri yapmaya ve yükseğe çıkmaya uygun motor yeterlilikte olması, Yükseğe çıkmaya engel metabolik rahatsızlık/hastalık olmaması, Ortopedik rahatsızlığı olmaması, Epilepsi rahatsızlığı olmaması, İnsülin Bağımlılığı olmaması, Ağır Kalp-Damar, Kanser gibi kronik hastalıkları olmaması ve EF’si (Ejeksiyon franksiyonu) %50 ve üzeri olmaması gerekmektedir.

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

49 − 48 =