DİKKAT! TERSANEYE İŞÇİ ALIMI İÇİN İŞKUR’A BAŞVURULAR BAŞLADI

 

 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bu gün itibari ile İşkur başvuruları başladı. Tersane Komutanlığında çalışmak isteyenler için aranan şartlar ve hangi bölüme ne kadar işçi alınacak yayınlıyoruz.

 

Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri işyerlerinde Kamu kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır.

İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

 

18 yaşını tamamlamış olmak.

 

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 

Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

 

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

 

Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

 

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

 

Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilir.

 

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

 

2016 KPSS sınavına girmiş olmak ve lise mezunları için P94 puan türü, önlisans mezunları için P93 türü itibariyle en az 60 puan almış olmak.

 

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırabilecektir.

 

Yapılacak sınavdan sonra başarılı olan adaylardan “işe alınacağı meslek kolunda” istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek “çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu” istenecektir.

 

Yapılan başvurularda kişilerin nüfuslarında kayıtlı oldukları “Adres Kayıt Sistemindeki” adresleri dikkate alınacaktır.

 

İŞKUR’da ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü (adayın mesleki bilgi ve becerisi ölçülmesi maksadıyla uygulama içerikli yapılacaktır.) sınava katılmak için adreslerine gönderilecek tebligatta belirtilen tarihler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, TCKN yazılı olduğu adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, askerlik durum belgesi, 2016 KPSS sonuç belgesi evraklar ile işyerlerince istenecek diğer belgeler sınav yapılacak işyerine teslim edilecektir. İstenilen belgeleri teslim edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

 

Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı notunun belirlenmesinde; KPSS puanının %70’i, sözlü/uygulamalı puanın %30’u alınmak suretiyle başarı sırası belirlenecektir.

 

Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

 

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

 

 

 

 

25 kişi Akücü (imal,onarım ve şarj)

Ortaöğretim Mesleki eğitim veren liselerin, (1) elektrik-elektronik teknolojisi alanı, (a) elektrik tesisatları ve pano montörlüğü dalı, (b) endüstriyel bakım onarım dalı, (2) elektrik bölüm.

 

10 Kişi Ambarcı tasnifçi

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, ulaştırma hizmetleri alanı, lojistik dalı, mezunu olmak.

 

17 Kişi Armador

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) denizcilik alanı, güverte işletme dalı, (2) ulaştırma hizmetleri alanı, lojistik dalı, mezunu olmak.

 

2 Kişi Aşçı

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, yiyecek içecek hizmetleri alanı, mutfak dalı, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yiyecek içecek hizmetleri alanı aşçılık dalından milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

2 Kişi Bobinajcı (elektrik)

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) elektrik-elektronik teknolojisi alanı, (a) bobinaj dalı, (b) elektrikli ev aletleri teknik servisi dalı, (c) endüstriyel bakım onarım dalı, (2) elektrik bölümü, mezunu olmak.

 

11 Kişi Borucu (su istim gaz uçak dahil)

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) gemi yapımı alanı, gemi donatım dalı, (2) tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, (a) iklimlendirme sistemleri dalı, (b) soğutma sistemleri dalı, (c) yapı tesisat sistemleri dalı, (3) sıhhi tesisat bölümü, mezunu olmak.

 

11 Kişi Boyacı

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) kimya teknolojisi alanı, boya üretim ve uygulama dalı, (2) motorlu araçlar teknolojisi alanı, otomotiv boya dalı, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, motorlu araçlar teknolojisi alanı, otomotiv boya dalı veya metal yüzey boyama dalından birinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

3 Kişi Boya imalat

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) kimya teknolojisi alanı, boya üretim ve uygulama dalı, (2) kimya teknolojisi alanı, kimya laboratuarı dalı, mezunu olmak.

 

1 Kişi Çarkçı (liman yakın su)

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, denizcilik alanı, gemi makineleri işletme dalı, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, gemi adamı yeterlik belgesi (asgari “sınırlı makine zabiti” veya daha üst yeterlilikte)’ne sahip olmak ve belirtilen belgenin geçerlik süresi, kişinin “fiilen işe başlayacağı tarihte bir yıldan az olmamak”.

 

1 Kişi Çilingir (her türlü kilit kasa dahil)

Ortaöğretim okul mezunu olup, anahtarcılık ve çilingirlik dalından milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

8 Kişi Dökümcü

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, metalurji teknolojisi alanı, (1) döküm dalı, (2) izabe dalı, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

25 Kişi Elektrikçi (genel)

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) elektrik-elektronik teknolojisi alanı, (a) büro makinaları teknik servisi dalı, (b) elektrik tesisatları ve pano montörlüğü dalı, (c) elektrikli ev aletleri teknik servisi dalı, (ç) elektromekanik taşıyıcılar bakım onarım dalı, (d) endüstriyel bakım onarım dalı, (2) elektrik bölümü, mezunu olmak.

 

1 Kişi Elektrikçi (mot. araç)

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) elektrik-elektronik teknolojisi alanı, (a) endüstriyel bakım onarım dalı, (b) elektrik tesisatları ve pano montörlüğü dalı, (c) elektromekanik taşıyıcılar bakım onarım dalı, (2) motorlu araçlar teknolojisi alanı, otomotiv elektromekanik dalı, (3) elektrik bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden veya otomotiv elektrikçiliği dalından milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

 

 

 

 

2 Kişi Elektrikçi (trafo mer. ve y.hat.onr.)

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, elektrikelektronik teknolojisi alanı, yüksek gerilim sistemleri dalı, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

47 Kişi Elektronikçi

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) elektrik-elektronik teknolojisi alanı, (a) endüstriyel bakım onarım dalı, (b) görüntü ve ses sistemleri dalı (c) güvenlik sistemleri dalı (ç) haberleşme sistemleri dalı (2) denizcilik alanı, gemi elektroniği ve haberleşme dalı (3) elektronik bölümü, mezunu olmak.

 

6 Kişi Fiberglasçı (honeycomb dahil)

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) gemi yapımı alanı, yat inşaa dalı, (2) kimya bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, gemi yapımı alanı, yat inşaa dalında milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

4 Kişi Frezeci (matbaa dahil)

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, (a) bilgisayarlı makine imalatı dalı, (b) bilgisayar destekli endüstriyel modelleme dalı, (2) torna tesviye bölümü, mezunu olmak.

 

1 Kişi Gaz üretim ve tank tamir işçisi

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) gemi yapım alanı,gemi donatım dalı, (2) tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, (a) iklimlendirme sistemleri dalı, (b) soğutma sistemleri dalı, (c) yapı tesisat sistemleri dalı, mezunu olmak.

 

1 Kişi Gemi adamı

Ortaöğretim lise ve dengi okul mezunu olup, gemi adamı yeterlik belgesi “usta gemici” yeterliliği’ne sahip olmak ve belirtilen belgenin geçerlik süresi, kişinin “fiilen işe başlayacağı tarihte bir yıldan az olmamak”.

 

6 Kişi Genel servis işçisi

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) gemi yapımı alanı, gemi donatım dalı, (2) tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, (a) iklimlendirme sistemleri dalı, (b) soğutma sistemleri dalı, (c) yapı tesisat sistemleri dalı, (3) sıhhi tesisat bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

2 Kişi Hidrolikçi (genel)

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalı, (2) motor bölümü, (3) torna / tesviye bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalından milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

2 Kişi İnşaat (duvarcı, betoncu, sıvacı)

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, inşaat teknolojisi alanı, (1) betonarme yapı sistemleri dalı, (2) beton – çimento ve zemin teknolojisi dalı, (3) restorasyon dalı, (4) yapı iç mekan dekorasyonu dalı, (5) yapı yüzey kaplama dalı, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

8 Kişi İş mak.oprt. (ağır- kreynci)

Ortaöğretim ortaöğretim okul mezunu olup, “e” sınıfı ehliyete ve “g” sınıfı iş makinesi (mobil vinç, vinç, kreyn, dozer ile beko, loder “kanal kaz.”) iş makinelerinden en az birini kullanabilecek operatörlük ehliyetine sahip olmak.

 

4 Kişi İzolasyoncu

Ortaöğretim okul mezunu olup, ısı yalıtımcısı (seviye 3) mesleki yeterlilik kurumu (myk) tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınacak mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

 

4 Kişi İskeleci

Ortaöğretim okul mezunu olup, iskele kurulum elemanı (seviye 3) mesleki yeterlilik kurumu (myk) tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınacak mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

 

1 Kişi Kaptan

Ortaöğretim okul mezunlarından gemi adamı yeterlik belgesi (asgari “sınırlı vardiya zabiti” veya daha üst yeterlilikte)’ne sahip olmak ve belirtilen belgenin geçerlik süresi, kişinin “fiilen işe başlayacağı tarihte bir yıldan az olmamak”.

 

30 Kişi Kaynakçı (bilimum)

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) metal teknolojisi alanı, kaynakçılık dalı, (2) metal işleri bölümü, mezunu olmak.

 

5 Kişi Kazancı (buhar)

Ortaöğretim okul mezunu olup, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, kalorifercilik dalından milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak. Ortaöğretim okul mezunu olup, buhar kazanı operatörü (seviye 4) mesleki yeterlilik kurumu (myk) tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınacak mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

 

2 Kişi Kompresör onr.

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalı, (2) denizcilik alanı, gemi makineleri işletme dalı, (3) motor bölümü, mezunu olmak.

 

3 Kişi Lastik/plastik ve lastik imalcisi

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) kimya teknolojisi alanı, lastik üretimi dalı, (2) plastik teknolojisi alanı, (a) plastik işleme dalı, (b) plastik kalıp dalı, (3) kimya bölümü mezunu olmak.

 

4 Kişi Maden kaplama (galvanoplastik)

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) kimya teknolojisi alanı, kimya laboratuvarı dalı, (2) kimya bölümü mezunu olmak.

 

3 Kişi Malzeme istif tahmil tahliye

Ortaöğretim lise ve dengi okul mezunu olmak

 

2 Kişi Marangoz

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) mobilya ve iç mekân tasarımı alanı, (a) ahşap doğrama teknolojisi dalı, (b) iç mekân ve mobilya teknolojisi dalı, (2) mobilya dekorasyon bölümü, mezunu olmak.

 

2 Kişi Montajcı

ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) metal teknolojisi alanı, (a) metal doğrama dalı, (b) çelik konstrüksiyon dalı, (2) metal işleri bölümü, mezunu olmak.

 

19 Kişi Motorcu

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, motor bölümü mezunu olamak, b. ortaöğretim okul mezunu olup, (1) dizel motorları yakıt pompası ve enjektör ayarcılığı dalı, (2) otomotiv motor yenileştirmeciliği dalı, bölümlerinin birinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

 

 

 

1 Kişi Optikçi ve telemetreci-lazerci

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalı, (2) torna tesviye bölümü, mezunu olmak.

 

10 Kişi Saç ve ince saç işçisi

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) metal teknolojisi alanı, metal doğrama dalı, (2) metal işleri bölümü, mezunu olmak.

 

1 Kişi Saraç (branda dahil)

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) ayakkabı ve saraciye teknolojisi alanı, (a) saraciye üretimi dalı, (b) saraciye modelistliği dalı, (2) giyim üretim teknolojisi alanı, deri giyim dalı, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden veya oto döşemeciliği dalından milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

3 Kişi Silahçı (ağır- uçaksavar dahil)

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalı, (2) torna tesviye bölümü, mezunu olmak.

 

4 Kişi Soğutma ve yıkama mak. onr.

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalı, (2) tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı, soğutma sistemleri dalı, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

2 Kişi Yelkenci

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) giyim üretim teknolojisi alanı, (a) kesim dalı, (b) deri giyim dalı, (c) erkek terziliği dalı, (b) kadın terziliği dalı, (2) tekstil konfeksiyon bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden veya oto döşemeciliği bölümünden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

1 Kişi Taşlamacı (krank dahil)

Ortaöğretim mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalı, (2) torna tesviye bölümü, mezunu olmak.

 

37 Kişi Tekneci (onr. inşaa)

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) gemi yapımı alanı, (a) gemi inşaa dalı, (2) metal teknolojisi alanı, (a) çelik kontrüksiyon dalı, (b) metal doğrama dalı, (3) metal işleri bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden veya (1) metal levha işletmeciliği, (2) sac işleri, bölümlerinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

36 Kişi Tesviyeci, planyacı (vargel)

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalı, (2) tesviye bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

8 Kişi Tezgah bak. ve onr.

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalı, (2) tesviye bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalından milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

10 Kişi Tornacı

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, (a) bilgisayarlı makine imalatı dalı, (b) makine bakım onarım dalı, (2) torna tesviye bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, yukarıdaki alan ve dal bölümlerinin birinden milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

2 Kişi Torpido kovancısı

Ortaöğretim a. mesleki eğitim veren liselerin, (1) makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalı, (2) tesviye bölümü, mezunu olmak. b. ortaöğretim okul mezunu olup, makine teknolojisi alanı, makine bakım onarım dalından milli eğitim bakanlığı onaylı ustalık belgesine sahip olmak.

 

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

82 − = 79