CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALADI… YENİ GENELGE YAYIMLANDI

“Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu”nun adının “Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu” olarak  değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi  Gazete’de yayımlanan genelgede, Türkiye’nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı  Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ), uluslararası ticarete ilişkin temel kural ve  disiplinlerin belirlendiği, aynı zamanda serbest, öngörülebilir ve adil ticaret  hedefiyle hareket eden ve uluslararası ticareti etkileyen konularda yeni kural ve  disiplinlerin belirlendiği müzakerelerin gerçekleştirildiği uluslararası bir  teşkilat olduğu vurgulandı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel  Anlaşması’nın (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) imzalanmasıyla  temelleri atılan DTÖ’nün, çok taraflı ticaret sisteminin merkezini oluşturduğu  belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

“Mal ticaretinde tarife indirimleriyle başlayan ve DTÖ’nün kuruluşuyla  sonuçlanan GATT süreci, hem çok taraflı ticaret sistemine taraf ülke sayısının,  hem de uluslararası serbest ticarete açılan sektör sayısının artmasıyla hareketli  bir seyir takip etmektedir. Bunun yanı sıra mal ticaretiyle başlayan ve hizmet  ticaretine doğru genişleyen küresel ticaret gündemi, uluslararası politika,  üretim koşulları ve teknolojide kaydedilen gelişmelerle sürekli değişime  uğramaktadır.”

Söz konusu değişimlerin, ticaret müzakerelerinin kapsamını ve  gündemini güncellediği aktarılan genelgede, şöyle denildi:

“Müzakere gündeminin değişen ve genişleyen kapsamı, ülkemizin DTÖ  Anlaşmalarından doğan hak ve yükümlülüklerinin takibi ve bunlarla uyumlu  politikaların uygulanabilmesi açısından kurumlar arası koordinasyonu gerekli  kılmaktadır. Bu çerçevede, 2011/17 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle düzenlenen  ‘Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu’nun adı ‘Dünya Ticaret  Örgütü Koordinasyon Kurulu’ olarak değiştirilerek, Ticaret Bakanının veya Ticaret  Bakanlığı ilgili Bakan Yardımcısının başkanlığında, Strateji ve Bütçe Başkanlığı,  Adalet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji  ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim, Sağlık,  Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlıklarıyla Rekabet Kurumu, Kamu İhale  Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu adına karar vermeye yetkili üst düzey  temsilcilerin katılımıyla yeniden oluşturulmuştur.”

Çalışma usul ve esasları Kurul tarafından belirlenecek

Genelgede, Kurulun çalışma usul ve esaslarının Kurul tarafından  belirleneceği, sekretarya hizmetlerinin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar  ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği vurgulandı.

Kurul toplantılarına, gerekli görüldüğünde diğer bakanlık, kamu kurum  ve kuruluşları, üniversitelerle sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve özel  sektör temsilcilerinin de davet edilebileceği belirtilen genelgede, şöyle devam  edildi:

“Kurul çalışmalarında ihtiyaç duyulacak ayrıntılı teknik bilgilerin  alınması ve değerlendirilebilmesi amacıyla, müzakereye açılan konulara ilişkin  alt kurullar, teknik komiteler ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. Bu  kurul, komite ve gruplarda gerekli görüldüğünde; diğer bakanlık, kamu kurum ve  kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum örgütleri, meslek birlikleri ve Konu ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığının görev ve yetki alanına  giren hususlar, bu Bakanlık tarafından yürütülecek ve sonuçlarından Ticaret  Bakanlığına bilgi verilecektir. Kurul çalışmalarının bir bütünlük içinde  yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken  destek ve yardım sağlanacaktır.” (CNN TÜRK)

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

8 + 1 =