ÇOŞKUN OTEL’İN YIKIMI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ, REDDİNE!

Eski adıyla Coşkun Otel olarak bilinen,  bir zamanların Gölcük’te en gösterişli ve güzel binalarından olan Gölcük D-130 karayolu üzerinde bulunan, eski Coşkun Otel binası ile ilgili gazetemizde birkaç gün önce haber yaparak, yıllardır yılan hikayesine dönen Eski Coşkun Otel binası yıkılıyor manşetini atmıştık.

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİ  

Yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen karara itiraz eden davacılar için İstanbul Bölge idare Mahkemesinden çıkan karar:

‘Karar veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesince; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesi uyarınca dava dosyasındaki bilgi ve belgeler incelenerek işin gereği görüşüldü: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenler karşısında, itiraz istemine konu edilen mahkeme kararı Dairemizce de uygun görülmüş olup, itiraz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü edilen yürütmenin durdurulması isteminin reddi yolundaki kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından itirazın reddine, dosyanın mahkemesine iadesine, 03/05/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.’

REDDİNE KARAR VERİLDİ
Yıkım kararı verilen eski Coşkun otek binası için, Çıkan karar sonrası hak ortaklarından HACER YÜZÜAK, Gölcük’ün merkezinde bulunan metruk görüntüsü ile dikkat çeken  ve olası bir deprem söz konusunda da büyük bir tehlike yaratma olasılığı bulunan Coşkun Otel binası için

‘YAPTIRILAN BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SONUCU HAZIRLANAN RAPORDA, TAŞINMAZIN ISLAHININ MÜMKÜN OLMASI VE TEKNİK OLARAK GÜÇLENDİRİLEBİLECEĞİ TESPİTLERİNE YER VERİLMİŞTİR’ Taşınmazın YIKIMININ önlenmesi için GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ başvurmuştur.

GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ’nde görülen davada;

‘ İhtiyati tedbir talebinin REDDİNE,

İş bu ara kararın talep edene tebliğine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren 6100 sayılı

HMK’nun 345. maddesi uyarınca iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu

açık olmak üzere karar verildi.’

H Ü K Ü M:

Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle; İhtiyati tedbir talebinin REDDİNE, İş bu ara kararın talep edene tebliğine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, kararın tebliğ tarihinden itibaren 6100 sayılı HMK’nun 345. maddesi uyarınca iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildi. 12/05/2023

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

31 − = 30