JANDARMA ZABİT ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gündemde zabit alımı ile ilgili detaylar konuşuluyor. Zaptiye Umumi Komutanlığı 2019 yılı zabit alımı başvurusu için bir izah geldi. Zabit alımı müracaat tarihleri belli oldu. Peki Zaptiye 2019 zabit alımı başvuruları ne zaman? Müracaat şartları nedir? Merak edilen detaylar haberimizde…

BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Zaptiye Umumi Komutanlığı , 2019 yılı zabit alımı başvurularını 19 Mart 2019 ile 1 Nisan 2019 tarihleri arasında alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NE OLUR?

Jandarma henüz müracaat kılavuzunu yayımlamadı. 19 Mart günü başlayacak başvurular öncesi müracaat kılavuzu yayımlanacak. Geçtiğimiz sene yapılan zabit alımında müracaat umumi şartları şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,Sözleşmeli ve muvazzaf zabit branşları için lisans mezunu olmak veya kati kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans programından mezun olmuş veya bu sene olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve bu sene tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak,KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak,Silah taşımaya veya silahlı vazife yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI TARİHÇESİ

Kuruluşu M.Ö.209 yılına dayanan Türk Ordusu’nun zaferlerle dolu tarihi içerisinde, adı Zaptiye olmasa da güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetler; yargan, subaşı ve zaptiye olarak anlatım edilen, konusunda uzmanlaşmış askeri statülü kolluk mensupları tarafından yürütülmüştür.

03 Kasım 1839 tarihinde duyuru edilen Tanzimat Fermanı ile halkın can ve mal emniyetinin korunması görevi, eyalet ve sancak valilikleri emrine gönderilen subaylar tarafından yerine getirilmiştir.

Tanzimat Fermanının duyuru edildiği 1839 yılı ile Asakir-İ Zaptiye Nizamnamesi (Askeri Kolluk Tüzüğü)’nin yürürlüğe girdiği 14 Haziran günü birleştirilerek, 14 Haziran 1839 tarihi, Jandarma’nın müessese tarihi olarak kabul edilmiştir.

1908 yılında 2’nci Meşrutiyet’in duyuru edilmesinden sonra, bilhassa Rumeli’de aka başarılar gösteren Jandarma, 1909 yılında yeniden düzenlenerek, Harbiye Nezareti’ne bağlanmış ve “Umum Zaptiye Kumandanlığı” adını almıştır.

Jandarma birlikleri, 1914–1918 tarihleri arasındaki Birinci Dünya Savaşı ile 1919–1922 tarihleri arasındaki kurtuluş savaşımızda, hem iç güvenlik görevlerini sürdürmüşler, hem de birçok cephede silahlı kuvvetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yurt savunmasına iştirak etmişlerdir.

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanından sonra, devletin birçok kuruluşunda olduğu gibi, Zaptiye teşkilatında da yenileştirme çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda; Zaptiye Bölge Müfettişlikleri ve İl Zaptiye Alay Komutanlıkları yeniden teşkilatlandırılmış ve Seyyar Zaptiye Birlikleri güçlendirilmiştir.

1937 yılında, dönemin zaptiye teşkilatının yasal dayanağını oluşturan “Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi” yürürlüğe girmiş ve bu kanunla güvenlik ve asayiş görevlerine ek olarak, cezaevlerinin korunması görevi de Jandarmaya verilmiştir.

1939 yılında zaptiye teşkilatı; Sabit Zaptiye Birlikleri, Seyyar Zaptiye Birlikleri, Zaptiye Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere dört öbek halinde yeniden düzenlenmiştir.

1956 yılında yürürlüğe giren bir kanunla, Gümrük Umum Kumandanlığı tarafından yürütülen sınır, sahil ve karasularımızın, güvenlik ve korunması ile gümrük bölgelerinde kaçakçılığı men, takip ve tahkik vazife ve sorumluluğu, Zaptiye Umumi Komutanlığı’na verilmiştir. Bu vazife 21 Mart 2013 tarihinden itibaren Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilmiştir.

1982 yılına kadar Zaptiye tarafından yürütülen sahil ve karasularımızın korunması görevi aynı sene kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na devredilmiştir.

1983 Yılında günümüz Jandarmasının esas mevzuatını teşkil eden 2803 sayılı Zaptiye Teşkilat, Vazife ve Yetkileri Kanunu yürürlüğe girmiştir.

2016 Yılında 668 sayılı yasa hükmünde kararname ile 2803 sayılı Zaptiye Teşkilat, Vazife ve Yetkileri Kanunu 4’üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Zaptiye Umumi Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır.

Jandarma Umumi Komutanlığı uluslararası alanda askeri statülü kolluk teşkilatları kapsamında;

Halen 10 aslî (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Türkiye, Hollanda, Fas, Romanya, Ürdün ve Tunus), 3 ortak (Arjantin, Şili ve Katar) ve 3 gözlemci (Brezilya, Filistin ve Ukrayna) olmak üzere, yekün 16 üyesi bulunan FIEP (Avrupa Akdeniz Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği)’e 1998 yılında aza olmuştur.

Sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerin katıldığı ve 7 tam üyesi (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Hollanda, Romanya ve Polonya), 1 ortak üyesi (Litvanya) bulunan, Avrupa Zaptiye Kuvveti (AJK)’ne 13 Mayıs 2010 tarihinde gözlemci aza olarak katılmıştır.

Türkiye öncülüğünde, 2013 yılında Azerbaycan’da kurulan Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri teşkilatı (TAKM)’na kurucu aza olmuştur.

Jandarma Umumi Komutanlığı halen, ülkemiz genelinde 3.033 İç Güvenlik Birliği, 369 Komando Birliği, 559 Cezaevi Birliği, 160 Koruma Birliği ve 7 Havacılık Birliği olmak üzere yekün 4.128 birimiyle, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla 24 saat esasına göre yurt sevgisi ile dolu, tevazu, fedakârlık ve kahramanlık ordusu olarak milletimizin hizmetindedir.

.

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

− 6 = 2